Paraelní světy 2 - Parallel worlds

- červen - June  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 65 x 40 cm )  300,- EUR

zpět - back /     surrealismus  shop