Petrolejka - Kerosene

- říjen - October  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 60 cm ) 550,- EUR

zpět - back / další - next    surrealismus