Petrolejka -  Kerosine lamp

- září - September  2020 - olej na plátně - oil on canvas  ( 65 x 95 cm )  1 400 EUR

zpět - back  / další - next    surrealismus