Podzemní řeka - Underground river ( malováno levou rukou -  painted with my left hand )

- listopad - November 1996 - olej na plátně - oil on canvas ( 70 x 50 cm ) 

zpět - back / další - next  surrealismus