Tajemná koupel 3 - Mysterious bath 3

- březen - March  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 60 cm )  650,- EUR

zpět - back /     surrealismus  shop