Výbuch meteoritu 2 - Explosion Of Meteorite 2

- březen - March 1996 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 130 cm ) 

zpět - back / další - next  surrealismus