Vzkaz - Message

- září - September 2011 - olej na plátně - oil on canvas  ( 50 x 35 cm ) 

zpět - back / další - next  surrealismus