Zatiší -

- květen - May 1998 - Aquarel drawing  ( A3 ) 

zpět - back / další - next  surrealismus